Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Grondslag

Maximale subsidie *

 ( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden)

Vastgestelde subsidieplafonds

Subsidie buurtbudget

61.300

Subsidie Makersregeling (project productieve natuur) 2020/2021

150.000

Subsidie instandhouding monumenten

10.500

Subsidie erfgoed

7.400

Subsidie jeugdleden sport **

-

Subsidie centrummanagement 2021/2022***

66.400

Subsidie duurzame initiatieven

10.000

Subsidie amateurkunsten

63.700

Subsidie maatschappelijke evenementen

32.100

Subsidie muziek-, dans- en dramaonderwijs 2020/2021

335.400

Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

120.000

Subsidie voor leden van een scoutingvereniging **

-

Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

173.300

Subsidie AED's 2021/2022

20.300

Maximale subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

2021

De Lumens Groep (OTB)

579.500

Combinatie Jeugdzorg (OTB)

141.300

Novadic Kentron (OTB)

55.900

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB)

325.900

Stichting Zuidzorg (OTB)

49.500

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

679.300

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

460.300

LEV Best

647.000

GGD - deelname jeugdverpleegkundige

10.600

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

119.800

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.800

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

150.900

Voedselbank Best

8.900

Stichting Leergeld

110.000

Stichting Cultuurspoor Best 

573.200

Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn

55.400

Stichting schoolsport Best

1.700

Schoolsportolympiade

5.100

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

Buurthuis Vlinderhei

14.500

IVN

500

* De bedragen in dit overzicht zijn de maximale subsidies. Aan de hand van de ontvangen subsidieaanvragen wordt de hoogte van de subsidies bepaald.

**  Voor deze subsidie wordt niet gewerkt met een subsidieplafond. Er worden vaste bedragen per jeugdlid of uur dat het zwembad wordt gebruikt vastgesteld. 

***  Dit bedrag wordt aangevuld met de werkelijke opbrengsten van precarioheffing en relamebelasting.

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40