Begroting 2021

Financiën

Samenvattend overzicht baten en lasten

Samenvattend overzicht baten en lasten

 

Programma lasten (in € 1.000)

Realisatie 2019

Begroting 2020 incl wijzigingen

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1 - Algemeen bestuur

3.484

3.162

2.697

2.779

3.007

3.047

2 - Integrale veiligheid

2.483

2.858

2.829

2.740

2.785

2.792

3 - Verkeer en openbare ruimte

3.896

4.390

4.168

4.241

4.432

4.499

4 - Economische zaken

1.129

823

784

796

808

817

5 - Onderwijs

2.395

1.691

1.628

1.694

1.685

1.673

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

4.835

4.441

4.763

4.765

4.873

4.924

7 - Sociaal Domein

30.895

31.454

32.889

33.667

34.068

34.394

9 - Milieu

6.665

7.520

6.833

6.949

7.113

7.277

10 - Ruimte en bouwen

12.326

18.490

16.935

18.871

18.002

16.668

11 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.221

1.147

893

1.148

943

1.005

12 - Overhead

8.712

10.219

9.449

9.886

10.411

10.648

Totaal Lasten

78.040

86.194

83.867

87.537

88.126

87.744

Programma baten (in € 1.000)

Realisatie 2019

Begroting 2020 incl wijzigingen

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1 - Algemeen bestuur

-789

-638

-605

-615

-903

-867

2 - Integrale veiligheid

-248

-263

-236

-183

-186

-189

3 - Verkeer en openbare ruimte

-395

-496

-507

-518

-528

-538

4 - Economische zaken

-735

-499

-475

-482

-490

-497

5 - Onderwijs

-1.947

-715

-693

-674

-655

-636

6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

-1.361

-1.196

-1.184

-1.195

-1.205

-1.214

7 - Sociaal Domein

-6.506

-6.630

-6.943

-7.490

-7.478

-7.487

9 - Milieu

-6.015

-6.451

-7.298

-7.405

-7.574

-7.746

10 - Ruimte en bouwen

-9.187

-16.719

-14.610

-17.400

-16.592

-15.203

11 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-45.055

-47.857

-48.685

-50.043

-51.078

-52.134

12 - Overhead

-137

-131

-18

-18

-18

-19

Totaal Baten

-72.375

-81.594

-81.255

-86.023

-86.707

-86.529

Totaal lasten (incl saldo)

78.040

86.194

83.867

87.537

88.126

87.744

Totaal baten

-72.375

-81.594

-81.255

-86.023

-86.707

-86.529

Totaal saldo van baten en lasten

5.665

4.600

2.612

1.513

1.419

1.215

Storting in reserves

9.900

9.489

5.948

3.306

2.106

2.578

Bijdragen uit reserves

-15.565

-14.089

-8.560

-4.819

-3.525

-3.793

Mutatie reserves

-5.665

-4.600

-2.612

-1.513

-1.419

-1.215

Saldo

0

0

0

0

0

0

Inclusief resultaat

0

0

0

0

0

0

 

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40