Begroting 2021

Programma's

Overhead

In dit programma zijn  indirecte kosten opgenomen, waaronder begrepen de kosten van het management, kosten van ondersteunde afdelingen, de huisvestingskosten, de kantoorkosten en ICT-kosten.

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
10.698.345
9.448.601
9.886.406
10.411.202
10.647.941
12 - Overhead
10.698.345
9.448.601
9.886.406
10.411.202
10.647.941
Baten
-1.027.285
-17.887
-18.156
-18.428
-18.704
12 - Overhead
-1.027.285
-17.887
-18.156
-18.428
-18.704

Lasten, baten en saldo

Lasten

9.448.601

10,5 %

Baten

17.887

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40