Begroting 2021

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naast de te realiseren programma’s bevat de begroting het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorziene uitgaven. In 2021 is overgestapt naar een administratieve inrichting op basis van taakvelden. Dit betekent dat alle mutaties in de reserves zijn opgenomen in dit programma en niet meer separaat in ieder afzonderlijk programma. Dit verklaart de grote afwijking bij de baten in dit programma ten opzichte van 2020.

De algemene dekkingsmiddelen zijn niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het overzicht is geen programma, maar is bedoeld als informatiebron voor de gemeenteraad en Provinciale Staten.  De informatie omvat de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de algemene uitkeringen, het dividend, het saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat), de overige algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
5.769.684
6.840.538
4.454.086
3.049.092
3.583.304
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
5.769.684
6.840.538
4.454.086
3.049.092
3.583.304
Baten
-55.643.983
-57.245.015
-54.862.379
-54.603.161
-55.926.516
11 - Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
-55.643.983
-57.245.015
-54.862.379
-54.603.161
-55.926.516

Lasten, baten en saldo

Lasten

6.840.538

7,6 %

Baten

57.245.015

63,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40