Begroting 2021

Financiën

Mutaties in de reserves

GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

Omschrijving

Progr.

Taak-
veld

Product

Nummer
reserve

2021

2022

2023

2024
aanname

Totaal saldo van baten en lasten

-2.373.208

-1.032.043

-1.156.337

-902.963

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 6

Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties:

R220

- Storting in DR sportpark Naastenbest

6

T52

06.08

397.200

186.000

0

0

- Storting in DR sportpark De Leemkuilen

6

T52

06.09

788.800

635.600

0

0

1.186.000

821.600

0

0

Programma 7

Bijdrage uit reserve sociaal domein:

R209

- Klantmanager de Toegang (kaderbrief 2021)

7

T63

80.000

82.000

84.050

0

- Transformatie Sociaal Domein (kaderbrief 2021)

7

T65

150.000

0

0

0

- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021)

7

T66

60.000

61.500

0

0

290.000

143.500

84.050

0

Programma 10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Implementatie omgevingswet

10

T81

10.01

85.000

55.000

0

0

- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (kaderbrief 2021)

10

T81

10.01

R004

50.000

0

0

0

- Omgevingswet (kaderbrief 2021)

10

T81

10.01

R004

375.000

0

0

0

- Woningbouwversnelling (kaderbrief 2021)

10

T83

10.01

R004

450.000

0

0

0

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10

T82

10.11

408.178

416.342

365.849

373.167

1.368.178

471.342

365.849

373.167

Programma 11

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten

11

T010

11.02

1.005.101

0

0

0

1.005.101

0

0

0

Programma 12

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

R004

- Kosten organisatieontwikkeling (W02/20)

12

T04

12.05

90.000

0

0

0

90.000

0

0

0

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

3.939.279

1.436.442

449.899

373.167

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2

T11

02.01

R303

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

12.685

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3

T22

03.03

R306

31.805

31.805

31.805

31.805

Dekkingsres. Slowlane

3

T21

03.02

R351

25.413

25.413

25.413

25.413

Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte

3

T21

03.02

R352

25.716

25.716

25.716

25.716

Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer

3

T21

03.04

R355

240.039

322.039

322.039

322.039

Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen

3

T57

03.13

R358

39.618

51.618

63.284

74.951

Bijdragen uit de reserve wegbeheer:

- Storting in DR wegbeheer 

3

T21

03.04

R222

2.154.205

1.004.205

604.205

1.204.205

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Storting in DR vervanging groen

3

T57

03.13

R224

318.400

175.000

175.000

0

2.835.196

1.635.796

1.247.462

1.684.129

Programma 4

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

4

T03

04.02

R314

5.994

5.994

5.994

5.994

Dekkingsres. restauratie molen 

4

T03

04.02

R344

7.612

7.612

7.612

7.612

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

4

T03

04.02

R350

2.604

2.604

2.604

2.604

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

4

T03

04.02

R320

4.197

4.197

4.197

4.197

20.407

20.407

20.407

20.407

Programma 5

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

5

T42

05.08

R317

19.798

19.798

19.798

19.798

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

5

T42

05.08

R318

21.085

21.085

21.085

21.085

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5

T42

05.08

R319

5.121

5.121

5.121

5.121

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

5

T42

05.08

R334

55.219

55.219

55.219

55.219

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

5

T42

05.08

R347

11.858

11.858

11.858

11.858

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

5

T42

05.08

R339

0

72.959

72.959

72.959

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5

T42

05.08

R321

29.495

29.495

29.495

29.495

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5

T42

05.08

R323

31.045

31.045

31.045

31.045

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5

T42

05.08

R337

57.481

57.481

57.481

57.481

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5

T42

05.08

R338

4.637

4.637

4.637

4.637

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5

T42

05.08

R343

2.248

2.248

2.248

2.248

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5

T43

05.08

R313

7.161

7.161

7.161

7.161

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

5

T43

05.08

R327

6.358

6.358

6.358

6.358

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

5

T43

05.08

R348

1.656

1.656

1.656

1.656

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5

T61

05.08

R349

4.923

4.923

4.923

4.923

258.085

331.044

331.044

331.044

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6

T56

06.01

R346

7.917

7.917

7.917

7.917

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6

T52

06.08

R332

22.426

7.348

7.348

7.348

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

T52

06.08

R340

29.298

29.298

29.298

29.298

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6

T52

06.09

R340

77.646

77.646

77.646

77.646

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6

T52

06.09

R305

31.132

31.132

31.132

31.132

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6

T52

06.09

R331

10.338

3.389

3.389

3.389

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6

T52

06.09

R333

44.143

14.456

14.456

14.456

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

6

T52

06.09

R357

5.105

44.545

76.325

76.325

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

6

T52

06.08

R356

19.860

29.160

29.160

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1

6

T52

06.10

R322

12.295

12.295

12.295

12.295

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6

T52

06.10

R336

147.205

147.205

147.205

147.205

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6

T52

06.10

R342

3.286

3.286

3.286

3.286

Dekkingsres. overdekt zwembad

6

T52

06.11

2.269

2.269

0

0

Bijdrage uit reserve speelelementen:

- Repareren en vervangen speelelementen

6

T57

06.18

33.739

33.739

33.739

33.739

426.799

434.385

473.196

473.196

Programma 7

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

7

T61

07.05

3.834

3.834

3.834

3.834

Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173

7

T62

07.06

41.441

38.839

32.792

8.128

Dekkingsres. Bestwijzer

7

T62

07.06

36.116

36.116

36.116

32.755

81.391

78.789

72.742

44.717

Programma 9

Dekkingsreserve afvalverwijdering (inv pr 21)

9

T73

09.01

R354

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Programma 11

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11

T05

11.01

R220

8.743

8.589

8.427

8.427

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11

T05

11.01

R220

3.195

3.349

3.511

3.511

11.938

11.938

11.938

11.938

Programma 12

Dekkingsreserve gemeentehuis

12

T04

12.02

12.709

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

12

T04

12.02

16.036

16.036

16.036

16.036

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

12

T04

12.02

3.263

3.265

0

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

12

T04

12.10

29.813

29.813

29.813

29.813

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

12

T04

12.01

46.453

48.032

16.585

10.650

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

- Kosten automatisering

12

T04

12.03

857.551

752.496

835.480

776.920

965.825

849.642

897.914

833.419

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

4.620.326

3.382.686

3.075.388

3.419.535

Totaal bijdragen uit reserves

8.559.605

4.819.128

3.525.287

3.792.702

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 6

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

6

T52

06.08

R356

-397.200

-186.000

0

0

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

6

T52

06.09

R357

-788.800

-635.600

0

0

-1.186.000

-821.600

0

0

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (+W06/19 +W06/20)

11

T010

11.02

-1.005.101

0

0

0

-1.005.101

0

0

0

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-2.191.101

-821.600

0

0

Stortingen in reserves - structureel

Programma 3

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsreserve wegbeheer

3

T21

03.04

R355

-2.150.000

-1.000.000

-600.000

-1.200.000

- Dekkingsreserve vervanging groen

3

T57

03.13

R358

-318.400

-175.000

-175.000

0

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie

3

T21

03.04

R222

-488.530

-500.744

-514.514

-550.000

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3

T57

03.13

R224

-103.023

-104.568

-106.136

-107.728

-3.059.953

-1.780.312

-1.395.650

-1.857.728

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6

T52

06.08

-77.267

-78.426

-79.602

-81.990

- Storting tlv exploitatie

6

T52

06.09

-77.267

-78.426

-79.602

-81.990

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6

T57

06.18

-34.893

-34.893

-34.893

-34.893

-189.427

-191.745

-194.097

-198.873

Programma 9

Storting in dekkingsreserve afvalverwijdering:

R354

- Bijdrage uit egalisatiereserve afval 

9

T73

09.01

0

0

0

0

Programma 11

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11

T05

11.01

-2.863

-2.627

-2.381

-2.124

-2.863

-2.627

-2.381

-2.124

Programma 12

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

12

T04

12.03

-504.548

-509.393

-514.287

-519.230

-504.548

-509.393

-514.287

-519.230

Totaal stortingen in reserves - structureel

-3.756.791

-2.484.077

-2.106.415

-2.577.955

Totaal stortingen in reserves

-5.947.892

-3.305.677

-2.106.415

-2.577.955

Totaal mutaties reserves

2.611.713

1.513.451

1.418.872

1.214.747

Geraamde resultaat

238.505

481.408

262.535

311.784

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40