Begroting 2021

Programma's

Onderwijs

Dit programma omvat het bevorderen dat jongeren zich goed voorbereiden op participatie in de samenleving, dat kinderen met zo min mogelijk ontwikkelachterstand starten in groep 3 van de basisschool en een goede spreiding van scholen over de verschillende wijken in Best.

Rol van de gemeente
De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Onderwijs: regisserend en/of meewerkend als het gaat om het monitoren van vastgesteld beleid dat uitgevoerd wordt door partners, zoals bij de uitvoering van passend onderwijs of onderwijshuisvesting. De faciliterende rol is zichtbaar bij het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Bijvoorbeeld de organisatie van de interne zorgstructuur binnen het primair onderwijs.

Brainport
De Brainportregio werkt aan het verder realiseren van internationaal georiënteerd onderwijs. Alle scholen in de gemeente komen in aanmerking voor een bijdrage voor deskundigheidsbevordering van leraren op het gebied van taalvaardigheid, wereldburgerschap, interculturele communicatie en interculturele samenwerkingsvaardigheden. Deze bijdrage wordt betaald uit de Regiodeal middelen.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

Standaard lasten/baten/saldo
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Lasten
1.691.143
1.628.140
1.694.352
1.685.101
1.672.860
5 - Onderwijs
1.691.143
1.628.140
1.694.352
1.685.101
1.672.860
Baten
-973.102
-693.011
-674.020
-655.140
-636.350
5 - Onderwijs
-973.102
-693.011
-674.020
-655.140
-636.350

Lasten, baten en saldo

Lasten

1.628.140

1,8 %

Baten

693.011

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40